Özdirenç nedir?

Bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitteki parçasının, elektrik akımına karşı gösterdiği direnç. Özdirencin birimi ohm.cm olup, 1 ohm.cm, bir cm uzunluğunda ve 1 cm 2 kesitli bir iletkenin direncine eşittir. Özdirenç š (ro) harfi ile gösterilir ve

direnç x kesit

R.S.

š = ????????? = ????????’dir.

Uzunluk

L

Bir iletkenin özdirenci, iletkenin cinsine, sıcaklığına da bağlıdır. O°C de direnci r 0 ve özdirenci š 0 olan

bir iletkenin t °C’deki direnci (R) ve özdirenci (š):

R = R 0 (1+?t) , š= š 0 (1+?t) olur.

(?), özdirencin sıcaklıkla değişme katsayısı olup madeni iletkenlerde pozitif, elektrolitlerde, kömür, cam ve porselende negatif; konstantan ve magnanin gibi bazı alaşımlarda ise hemen hemen sıfırdır. Metaller soğukken özdirenç düşer, sıcakken artar. Bir ametal olan karbonun özdirenci, sıcaklıkla azalır. Bazı metal bileşiklerinin özdirenci (mesela selenyum) sıcaklıktan etkilenmez. Bundan başka selenyumun özdirenci aydınlanmanın, bizmutunki ise içinde bulunduğu manyetik alanın şiddetinin tesirindedir. Mutlak sıfır noktasında (-273°C) bütün iletkenlerin özdirenci sıfıra eşittir. Özdirenç ne kadar küçükse iletkenlik o derece iyidir. Bazı önemli metallerin özdirenci ohm x cm cinsinden şöyledir: Gümüş: 1,6 x 10 -6 Bakır: 1,8 x 10 -6 Nikel: 12 x 10 -6 Demir: 90 x 10 -6

Sözlükte "özdirenç" ne demek?

1. Her cismin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç.

Özdirenç kelimesinin ingilizcesi

n. resistivity

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç